• Vakcíny GSK

  • Bexsero (vakcína proti meningokokům skupiny B)
  • Boostrix (adsorbovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů)
  • Boostrix Polio (adsorbovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli (acelulární složka) a dětské obrně (inaktivovaná vakcína) se sníženým obsahem antigenů)
  • Cervarix (vakcína proti papilomaviru [typy 16 a 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná) 
  • Encepur pro děti (vakcína proti klíšťové encefalitidě)
  • Encepur pro dospělé (vakcína proti klíšťové encefalitidě)
  • Engerix-B 10 µg / Engerix-B 20 µg (Rekombinantní (rDNA) vakcína proti hepatitidě B, adsorbovaná)
  • Fendrix (vakcína proti hepatitidě B (rDNA, adjuvovaná, adsorbovaná))
  • Havrix 1440 (vakcína proti hepatitidě A inaktivovaná adsorbovaná)
  • Havrix 720 Junior monodose (vakcína proti hepatitidě A inaktivovaná adsorbovaná)
  • Hiberix (vakcína proti Haemophilus influenzae B)
  • Infanrix (vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli (acelulární komponenta))
  • Infanrix hexa (vakcína proti záškrtu (D), tetanu (T), dávivému kašli (acelulární komponenta) (Pa), hepatitidě B (rDNA) (HBV), dětské obrně (inaktivovaná) (IPV) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b (Hib), (adsorbovaná))
  • Infanrix Hib (vakcína proti záškrtu (D), tetanu (T), dávivému kašli (acelulární komponenta) (Pa) a adsorbovaná konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b)
  • Menveo (vakcína proti meningokokům skupin A, C, W135 a Y)
  • Priorix (živá atenuovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám)
  • Priorix-Tetra ((živá) vakcína proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám a planým neštovicím)
  • Rabipur (vakcína proti vzteklině)
  • Rotarix (živá rotavirová vakcína)
  • Synflorix (pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná))
  • Twinrix Adult (vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rDNA) (HAB), adsorbovaná)
  • Twinrix Paediatric (vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rDNA) (HAB), adsorbovaná)
  • Varilrix (vakcína proti planým neštovicím)

CZ/VAC/0068/16