O této stránce

Tyto webové stránky jsou určeny pouze pro zdravotnické odborníky. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly snadný přístup k informacím o produktech GSK a nemocech, které léčí.

Obsah zveřejněný na webových stránkách zdraví.gsk.cz je určen pro zdravotnické odborníky v České republice.

Informace o produktech uvedené na těchto webových stránkách obecně vycházejí z registrace vedené pro takový produkt Státním ústavem pro kontrolu léčiv odpovídající centralizované evropské registraci. V některých případech mohou být uvedeny informace pro produkty, které jsou registrovány procedurou vzájemného uznávání či mají národní registraci, pokud jsou takové informace relevantní pro oborníky ve zdravotnictví v ČR. Informace o některých produktech GSK nemusí být na těchto webových stránkách dostupné. Pro více informací o těchto produktech prosím kontaktujte společnost GlaxoSmithKline, s.r.o. (dále jen „GSK“).

Cílem těchto stránek je poskytovat podporu všem zdravotnickým odborníkům v ČR při jejich každodenní praxi a být informačním zdrojem a pomůckou při léčbě. Novinky týkající se produktů a péče o zdraví jsou pravidelně aktualizovány, aby byl zaručen přístup k těm nejnovějším informacím.

Mějte prosím na paměti, že webové stránky pro zdravotnické odborníky jsou svojí podstatou propagační.

O společnosti GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline je jednou z předních výzkumných farmaceutických a zdravotnických společností na světě, která se zavazuje zlepšovat kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnějšími, cítit se lépe a žít déle. V případě potřeby dalších informací o GlaxoSmithKline prosím navštivte naše webové stránky.

GSK má nesnadné a inspirující poslání: zlepšovat kvalitu lidského života tím, že umožní lidem být aktivnějšími, cítit se lépe a žít déle. Tato mise nám poskytuje důvod vyvíjet inovativní léky a produkty, které pomohou miliónům lidí na celém světě. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky.

I přes veškerou snahu o zajištění správnosti a aktuálnosti informací z oblasti zdravotní péče, které jsou uvedeny na těchto webových stránkách, mají rady zde uvedené pouze všeobecný charakter a GSK nijak nenárokuje ani nezaručuje jejich přesnost či užitečnost. Konkrétní odbornou radu je vždy nutno vyhledat u kvalifikovaného lékaře.