Nahlásit nežádoucí účinek

GSK farmakovigilanční systém pravidelně monitoruje bezpečnost všech GSK produktů. Informace jsou zpracovány a vyhodnoceny, jsou podkladem pro aktualizaci bezpečnostního profilu – poměru benefit:riziko ke každému přípravku.


Pokud se dozvíte o podezření na nežádoucí účinek nebo jinou informaci o bezpečnosti produktu, např. předávkování, interakce, neúčinnost, chyby v léčbě, použití mimo SPC, podávání léku v těhotenství, apod.- vše by mělo být nahlášeno do safety databáze.

Nahlášení vám usnadní tento formulář, do kterého můžete vložit příslušné informace.

Povinná pole jsou označena *.

Pokud formulář vyplňuje GSK reprezentant, jako hlásitele uvádí lékaře či osobu, od které informaci získal. 

Report Adverse Event

Děkujeme, Vaše hlášení bylo odesláno.

Vaše zpráva nebyla úspěšně odeslána.

Zkuste to prosím znovu.

Hlásitel může být kontaktován farmakovigilančními pracovníky a požádán o doplnění informací k nahlášeným údajům. 


GSK farmakovigilanční systém dodržuje platnou legislativu pro ochranu osobních údajů.

Vyplněním a odesláním formuláře dáváte souhlas k uložení a zpracování Vámi zadaných informací do formuláře firmou GSK, jejich sdílení s příslušnými zdravotnickými kontrolními orgány v souladu se zákonnými požadavky (např. Státní ústav pro kontrolu léčiv v České republice).

Tlačítkem „potvrdit a odeslat“ potvrzujete, že informace odesíláte firmě GSK a souhlasíte s výše uvedeným.

CZ/GSK/0005/16b