06 II 2018

Inhalační kortikoidy a riziko adrenokortikální suprese – pohled na dávky, terapeutický index a monitorování systémových nežádoucích účinků

Článek se v souvislostech zaměřuje na problematiku adrenální suprese, minimalizaci rizik farmakoterapie a vztah adrenální suprese s dávkami a klinickou farmakologií v praxi běžně užívaných IKS.
06 II 2018

Anamnéza astmatu byla dána do souvislosti s rizikovým faktorem pro srdeční selhání

Nová studie je první studií, která odhalila souvislost mezi anamnézou astmatu a zvýšenou pravděpodobností hypertrofie levé komory, která je rizikovým faktorem srdečního selhání.
06 II 2018

Vliv plicních změn pozorovaných na CT u chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) na lidský plicní mikrobiom

Strukturální změny v plicích detekovatelné na CT u pacientů s CHOPN jsou spojeny se změnami bakteriálního osídlení, které mohou vyvolat změny vzájemných reakcí s imunitním systémem hostitele.
06 II 2018

Můžete být alergičtí na cukr?

Alergie na cukr v podstatě neexistuje. Nesnášenlivost cukru je však poměrně častá. Tento článek shrnuje všeobecné informace o potravinových alergiích a nesnášenlivosti cukrů.
06 II 2018

Vliv onemocnění a respirace na stav dýchacích cest u pacientů se středně závažným perzistujícím astmatem

Morfometrická studie měřila skutečné změny v bronchiální geometrii u astmatiků s bronchokonstrikcí a zjistila zajímavé souvislosti mezi parametry ve dvou úrovních distenze plic, které by mohly pomoci lépe pochopit bronchiální rezistenci nebo ztrátu průchodnosti dýchacích cest.

CZ/VAC/0068/16, CZ/RESP/0029/16