19 IX 2017

Salford Lung Study: Relvar Ellipta vs. obvyklá léčba astmatu

Studie v podmínkách blízkých reálné praxi: Relvar Ellipta vs. obvyklá léčba a dopad na zlepšení kontroly astmatu (Kongres ERS 2017)
12 IX 2017

Jak se různé země světa snaží zabránit zbytečným onemocněním

Lze předpokládat, že vždy bude existovat skupina lidí, která se vakcinaci nějakým způsobem vyhne. Nicméně dokud se bude jednat jen o „malou“ skupinu lidí, bude stále fungovat „kouzlo“ kolektivní imunity.
12 IX 2017

V Itálii začíná platit zákon o povinném očkování

V souvislosti s probíhající epidemií spalniček v Evropě přistoupila italská vláda k ráznému opatření, které v zemi vzbuzuje řadu diskuzí. V této době začíná v Itálii platit zákon o povinném očkování dětí.
12 IX 2017

Epidemie spalniček v Evropě

V Evropě bylo za poslední rok nahlášeno celkem 8 523 případů spalniček (1. 5. 2016 ‒ 30. 4. 2017).

CZ/VAC/0068/16, CZ/RESP/0029/16