29 V 2017

Revize evropských národních postupů pro léčbu CHOPN

Jak zakomponovat nové postupy pro léčbu CHOPN do českých národních postupů? České postupy zformuloval v mezinárodním článku MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.
15 V 2017

Když rodiče odmítají své děti očkovat…

Americká studie potvrdila 23× vyšší riziko onemocnění pertusí u dětí z rozhodnutí rodičů neočkovaných v porovnání s řádně očkovanou skupinou dětí.
15 V 2017

Vliv sociálních sítí a internetu na míru proočkovanosti proti lidským papilomavirům

Výsledky americké studie zaměřené na kvalitu a relevantnost informací zveřejněných na různých webových stránkách kritizujících nebo podporujících očkování proti lidským papilomavirům (HPV).
15 V 2017

Příběh rodičů: „Naší tragédii šlo zabránit“

Lore se narodila jako zdravé miminko. O 83 dní později zemřela na černý kašel. Nakazila se od někoho z blízké rodiny.

CZ/VAC/0068/16, CZ/RESP/0029/16