21 VI 2017

Adherence k léčbě a možnosti jejího zlepšení

Adherence k léčbě u respiračních onemocnění patří obecně k jedné z nejnižších. Existují však možnosti, jak adherenci pacientů k inhalační léčbě zlepšit.
20 VI 2017

Rozdíly v místě úmrtí mezi pacienty s karcinomem plic a CHOPN: studie ze 14 zemí za použití údajů z úmrtních listů

V téměř všech zemích mají lidé umírající na chronickou obstrukční plicní nemoc nižší pravděpodobnost, že zemřou doma, v porovnání s lidmi umírajícími na karcinom plic.
20 VI 2017

Současně přítomné astma a CHOPN: Populační kohortová studie prevalence, incidence a mortality

U velké severoamerické populace se zvyšuje zátěž spojená se současnou přítomností astmatu a CHOPN diagnostikovanou lékaři, zejména u žen a mladých dospělých.

CZ/VAC/0068/16, CZ/RESP/0029/16